Студентски кредити

Конкурс за студентски кредит за школску 2017/2018 годину

Право на студентски кредит имају буџетски студенти, држављани Србије, који су први пут уписани у зимски семестар текуће године студија.  На конкурс се могу пријавити студенти основних и мастер студија.

Кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима, лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају применом блажих критеријума.

Конкурс за добијање студентских кредита објављује Министарство просвете и науке обично у септембру, са роком пријаве од 1. до 31. октобра сваке године. Образац пријаве се купује у књижари "Просветни преглед" (Дечанска 6, преко пута Дома омладине). Обично су потребна иста документа за конкурисање, али ипак проверите текст конкурса за годину у којој конкуришете, пошто понекад буде измена.

Потребна документа:

  • пријава (купује се у књижари Просветни преглед);
  • уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (издаје Студентска служба);
  • уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар–јун текуће године (потребно је попунити изјаву о члановима породице и оверити је у општини са два сведока, а општини пребивалишта поднети доказе о приходима свих чланова породице на основу кога ће општина издати уверење о просечним приходима по члану);
  • два примерка својеручно потписаног Уговора о студентском кредиту;
  • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте;
  • студент који није рођен на територији Репбулике Србије подноси и доказ о држављанству.

Кандидат на мастер студијама подноси још и:

  • фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама;
  • доказ да није у радном односу (извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање).

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Редослед кандидата за доделу студентског кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању, ефикасности студирања и социјално-економског статуса породице.

Кредит се студентима исплаћује у 10 једнаких месечних рада. Новац се исплаћује чеком овлашћене банке који гласи на име корисника и доставља се Факултету. Исплата често касни и стигне по два-три чека одједном, о чему Факулет на огласној табли обавести студенте, кориснике кредита.

Све ове информације су оријентационе и служе да појасне студентима процедуру доделе кредита. Заинтересованим студентима препоручујемо да увек пре конкурисања провере текст званичног конкурса.

Додатне иноформације заинтересовани студенти могу добити у Министарству просвете у Улици захухмској 14, на телефоне 011/3806-914 i 011/2401-911, или на сајту Министарства када конкурс буде био објављен.

За Физички факултет у UniCredit банци задужена је реферат Светлана, 011/3691-015 или e-mail student@unicreditgroup.rs, Београд, Др Милутина Миланковића 2а.