Зграде Факултета

Рад Факултета одвија се у 3 зграде. Настава се на I и II години одржава углавном у учионицама и лабораторијама у згради Физичког факултета у улици Цара Душана 13. Осим у овој згради, Физички факултет има своје просторије и у згради природно математичких факултета (ПМФ) на Студентском тргу 12, а у Добрачиној 16 налази се зграда Института за метеорологију (ИМ), који је саставни део Физичког факултета.

Настава на старијим годинама се за смерове на којима се изучава ФИЗИКА одржава углавном у згради ПМФ-а, док се настава за старије године смера МЕТЕОРОЛОГИЈА одржава у згради у Добрачиној 16.

Зграда Фaкултета у Душановој 13 налази се у бившем Дому светог Саве који је заштићено културно добро и има статус споменика културе. Сазидана је 1890. године по пројекту архитекте Јована Илкића у духу неоренесансе са елементима неовизантијског стила.

Просторије у згради у Душановој 13 нумерисане су бројевима од 1 од 100. У старом делу зграде једноцифрени бројеви су у приземљу, бројеви од 10 до 19 на првом спрату (степениште десно), од 20 до 29 на трећем спрату итд. У новом делу зграде просторије у приземљу нумерисане су бројевима од 50 до 59, на спрату (степениште лево) од 60 до 69.

У згради ПМФ просторије су нумерисане бројевима од 100 па навише, при чему прва цифра означава број спрата увећан за 3. Осим слушаоница и лабораторија у свакој од зграда Физичког факултета постоји студентска библиотека са читаоницом.