Стипендије и награде

Отворен је конкурс задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању. Студенти основних, мастер и докторских академских студија могу конкурисати за доделу средстава за учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Рок за пријаву је 31. март 2018. године.

Конкурс "Youth Heroes" из четири области: образовање и наукa, предузетништво и креативна индустрија, друштвени активизам и култура и уметност. Конкурс је отворен до 18. фебруара 2018. године.

 

Награда "Проф. др Љубомир Ћирковић"

Награда се додељује у част пок. проф. др Љубомира Ћирковића. Награђује се најбољи магистарски рад одбрањен на Физичком факултету у току протекле године. Награда се састоји од новчаног дела и плакете, а додељује се на Дан Физичког факултета 10. октобра. Правилник о дедељивању награде "Проф. др Љубомир Ћирковић".

За најбољи мастер рад одбрањен на Физичком факултету школске 2015/2016 године награду "Проф. др Љубомир Ћирковић" добила је Марија Јанковић за мастер рад “New periodic solutions of the three-body problem”. Награда је уручена на прослави Дана Факултета 10. октобра 2016. године.

Фондација "Проф. др Ђорђе Живановић"

Фонд "Проф. др Ђорђе Живановић" додељује две годишње стипендије најбољим студентима III године физике. Награда се уручује на прослави Светог Саве, сваке године 27. јануара.

Стипендије Министарства просвете

Конкурс за доделу Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја расписује се по правилу у септембру месецу, а за стипендију могу конкурисати буџетски студенти, држављани Србије, који имају просек оцена најмање 9 и нису у току студија губили годину. Студенти конкурсну документацију подносе студенској служби Факултета. Ранг листу кандидата који су остварили право на стипендију сачињава Министарство на основу просечне оцене и ефикасности студија. Студентима се стипендија исплаћује у 10 једнаких месечних рата на жиро рачун отворен у Unicredit bank a.d. Beograd.

Конкурс за доделу стипендије за школску 2017/2018 годину