Опште информације

Студентска служба Факултета обавља све послове везане за студије, као што су упис године и овера семестра, конкурс за студентске домове и студентске кредите, обрада молби које се подносе продекану за наставу и науку и друго.

Послови везани за основне и мастер студије обављају се у служби у Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1. Послове везане за докторске студије обавља Мирјана Васиљев, Студентски трг 12, III спрат, соба 651.

Шеф Студентске службе је мр Милена Богдановић

Телефони:
Цара Душана - 011 3281-375
Студентски трг - 011 7158-162

Студенти са хендикепом се за помоћ и подршку могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом. Центар је основан са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.