Студентска организација

Актуелно

Конкурс за Студентски парламент
Саопштење за студенте поводом избора
Конкурс за студента продекана
Прелиминарна ранг листа кандидата
Финална листа студентски представника у Студентском парламенту Физичког факултета


Записници са седница Парламента

Контакт

Председник Студентског парламента Лука Благојевић, студент 2. године Б смера (studentski.parlament.ff@gmail.com)

Студент продекан Физичког факултета Саша Стојановић, студент 2. године Б смера (student.prodekan@ff.bg.ac.rs)