Катедра за примењену физику

Шеф Катедре:

др Љубиша Зековић, редовни професор Физичког факултета

Чланови Катедре:

Име и презиме Звање
Др Иван Белча редовни професор
Др Милош Вићић ванредни професор
Др Андријана Жекић доцент
Др Љубиша Зековић редовни професор
Др Бећко Касалица доцент
Др Зоран Николић доцент
Др Душан Поповић ванредни професор
Др Мирјана Сарван научни сарадник
Др Стеван Стојадиновић ванредни професор